História

Trocha z minulosti...

obrázok minulosti

Táto oblasť sa ešte pred vznikom Donovalov a okolitých dedín nazývala Starohorské vrchy a bola bohatá na kovy, hlavne meď.Práve ťažba kovov bola dôvodom prvých osídlení tochto kraja.

Ale až v 13. a 14. storočí nastáva rozmach baníctva, čo súviselo s príchodom nemeckých kolonistov.Tí priniesli nové techniky dobývania a spracovania rúd.Obdobím vrcholného rozmachu banskobystrického baníctva bola éra thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti (1494 - 1526).Po jej zániku zostal Banskobystrický mediarsky podnik ešte dvadsať rokov v nájme Fuggerovcov.Až v roku 1546 prešiel do rúk panovníka, ktorý podnik spravoval prostredníctvom novozriadenej Banskej komory.Rozsiahla banská a hutná prevádzka, ktorá sa sústreďovala v okolí Banskej Bystrice, si vyžadovala veľké množstvo dreva a dreveného uhlia.Od 16. storočia začali vznikať v okolí mesta, hlavne v Starohorskej doline, drevorúbačské a uhliarske osady. V priestore terajších Donovál na hranici Zvolenskej stolice postupne vzniklo osem drevorubačských a uhliarskych osád: Bully, Donovaly, Hanesy, Mistríky, Mišúty, Močiar, Polianka a Sliačany.

Na začiatku 18. storočia už existuje v oblasti donovalského sedla aglomerácia osád.Najväčšou je osada Donovaly.Táto na začiatku 18. storočia získala dominantné postavenie.Ako posledná zo súčastných donovalských osád vznikla pravdepodobne na prelome 18. a 19. storočia Polianka.

Trocha s prítomnosti...

Horská obec Donovaly patrí k najvyššie položeným obciam na Slovensku (988 m n.m.).Nachádza sa v sedle medzi Veľkou Fatrou a Starohorskými vrchmi.Dnes je známym športovo-rekreačným a turistickým strediskom.Cez obec vedie hlavná cesta, ktorá je súčastou medzinárodnej trasy E77 a spája západ Slovenska s východom, Budapešť s Krakovom.Poloha Donovál v strede Slovenska umožňuje dostať sa za krátky čas aj do ďalších oblastí cestovného ruchu a turistiky - Do Veľkej Fatry, Vysokých a Nízkych Tatier, Slovesnkého raja.